תקנון האתר

תקנון האתר

 
רכישה באינטרנט
כל התמונות הם להמחשה בלבד, התיאור הטכני המחייב הוא לפי תעודת היצרן המצורפת עם המוצר.
המחירים מתעדכנים מעת לעת, המחיר המחייב הוא בעת התשלום. במידה וחלה טעות כלשהי במחיר או במפרט המופיע באתר, חברת ג.ב. תהיה רשאית להודיע באופן צדדי ללקוח על ביטול ההזמנה. הלקוח יהיה רשאי לבצע את ההזמנה במחיר החדש או לפי המפרט הנכון.
כל המחירים כוללים מע"מ והינם למזומן (שטרות כסף ‎) ו/או כרטיס אשראי (ראה תשלום בכרטיס אשראי)‏.  ניתן לשלם בהמחאה, אך התשלום ייחשב רק לאחר 3 ימי עסקים מיום שהופקדה בבנק ונפדתה באופן תקין. ניתן לשם גם בהעברה בנקאית, אך על המשלם ליידע את איש המכירות על ביצוע העברה זו.
לאחר הוספת כל הפריטים לסל הקניות ומילוי  דף ההזמנה באתר, תופיע אצלנו ההזמנה ונציג של החברה ‏יפנה ללקוח בהקדם האפשרי לתיאום פרטי התשלום והאספקה.‏ זמן האספקה המצוין הינו באספקה במחסני חברת ג.ב. מערכות.  על הלקוח לקחת בחשבון זמן נוסף של כ-2 ימי עבודה נוספים עבור משלוח. 
למפעיל האתר יש הזכות להגביל כמות הרכישה למוצר מסוים.
ביטול הזמנה מסיבה כל שהיא תחייב הלקוח בדמי ביטול כמפורט + 10% מסכום העסקה. 
דמי הביטול פירושם עלות טיפול בהזמנה ,בתשלום ,ביטולה.  לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שהציוד נשלח ללקוח. במקרה זה, תשקול חברת ג.ב. מערכות את בקשת הביטול בכל מקרה לגופו ובכל מקרה יתווספו לדמי הביטול, תשלום משלוח לשני הכיוונים + דמי הוצאת מסמכים.
 
רכישה בחנות
ניתן להגיע למשרדנו ולרכוש כל פריט במקום וזאת בתיאום מראש בלבד. ‏
מתוקף הדינמיות הרבה במכירות ,יתכן מצב בו פריטים מסויימים יהיו זמנית חסרים במלאי. 
במקרה זה נוכל להמליץ על מוצר אחר בעל מאפיינים דומים ככל האפשר בנוסף לאפשרות ‏
ההמתנה עד להגעת משלוח חדש של המוצר.
בכל מקרה, מומלץ לברר טלפונית זמינות המוצר/ים ‏במלאי.‏‏
לגבי התקנות ושירות במעבדה, ראה הרכבה ושירות שבאתר האינטרנט.
 
רכישה טלפונית
ניתן להזמין באמצעות הטלפון. יש להעביר בפקס על פני דף עם לוגו החברה המזמינה או דף המכיל את כל פרטי המזמין, את רשימת הפריטים המבוקשת כולל מספרים קטלוגיים כפי שמופיעים באתר.‏ יש לשלוח את הפקס למספר 03-9218264.
 
תשלום במזומן 
המחירים במחירון שבאתר האינטרנט ובחנות הינם בשקלים, כוללים מע"מ והינם למזומן או בכרטיס אשראי. לא תינתן הנחה לתשלום במזומן.
 
תשלום בכרטיס אשראי
עסקת כרטיס אשראי היא בתשלום אחד או יותר ללא ריבית. במידה וצוין במפורש עסקת תשלומים היא בתנאי אשראי קרדיט. עסקת כרטיס אשראי תבוצע אך ורק בנוכחות בעל הכרטיס עצמו ובצירוף תעודה מזהה וחתימתו.‏
במקרה של רכישה טלפונית, חייב בעל כרטיס האשראי להיות נוכח בעת קבלת הסחורה, להציג תעודה ‏מזהה ולחתום אישית על שובר כרטיס האשראי.‏
 
תשלום בהמחאות
תשלום בהמחאות אפשרי בתנאי שההמחאה, שתיכתב לפקודת "ג.ב. מערכות בע"מ", תופקד על-ידנו בבנק לפחות 3 ימים לפני אספקת ‏הסחורה ויתקבל אישור מוחלט מהבנק לגבי פרעון ההמחאה. תשלום בהמחאות בנקאיות - דין המחאה בנקאית כדין המחאה רגילה.‏
 
תשלום בהעברה בנקאית 
ניתן לשלם גם באמצעות העברת סכום הקנייה לחשבון החברה. בדומה לתשלום בהמחאות, גם ‏
במקרה זה תסופק הסחורה לאחר קבלת אישור קבלת הכסף מהבנק.‏ את פרטי חשבון הבנק של חברתנו ניתן לקבל בעת ביצוע ההזמנה.‏ בכל מקרה, יש ליידע טלפונית את אחד מנציגנו על ביצוע תשלום בהעברה בנקאית לא יאוחר מ-3 ימים לאחר ביצוע ההעברה, אחרת תידחה האספקה של המוצר.
סכסוך משפטי
במקרה ואם חל סכסוך משפטי עם הקונה ,מוסכם בזה שבית המשפט שדן בסוגיה הוא בית משפט השלום בתל-אביב.
 
תנאי אחריות
1. חברת האתר www.jbstore.co.il  ( להלן –החברה ) אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר,במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה ( להלן - תקופת האחריות ) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר ו/או לפי תנאי החשבונית ו/או לפי תעודת האחריות המצורפת עם המוצר . 
עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן. תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה למשך שנהאלא אם צוין אחרת .
2. בתקופת האחריות תתקן החברה ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה לקויה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם בייצורו. האחריות במעבדת החברה. 
3. במידה ולא קיים המוצר או נפסק ייצורו תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך בביצועיו ( בטווח של 10% ) למוצר הפגום.
4.  באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים, לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים. 
5. אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בתעודת האחריות ובחשבונית הלקוח ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי. 
6. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים/שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז ע"י הלקוח ,בצורה שתבטיח מניעת נזק כלשהוא, וישלח כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. 
7. אין זיכויים לאחר רכישה אלא אם הוחלט אחרת ע"י החברה.
8. לא יתבצע החזר למוצר כלשהו, אלא אם כן הוחזר כפי שסופק באריזתו המקורית, עם כל מה שבתוכה וזאת רק לאחר שעבר בדיקה במעבדת חברת ג.ב מערכות.  בכל מקרה, ההחזר מותנה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
9. עלות טיפול ובדיקה למוצר שעלותו פחות מ-600 ש"ח , הינה לפחות 500 ש"ח.  לא יינתן זיכוי כלשהו לרכישה עבור מוצר שסכום הקנייה קטן מ-500 ש"ח.  בכל מקרה לא יינתן זיכוי לדמי המשלוח.
 
הגבלת אחריות
1. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים עליו. 
2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר. 
3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסויימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו. 
4. אין החברה אחראית על נזק כלשהו למידע המאוחסן במוצריה – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה. 
 
מקרים בהם לא תחול האחריות 
 
1. הסרת מדבקת האחריות של המוצר או קריעתה. 
2. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומיקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה. 
3. המוצר נפגע משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע"י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר. 
4. בוצע תיקון ו/או שינוי כלשהו בציוד, שלא ע"י מעבדות החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב/חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. 
5. במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. 
6. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים. 
7. המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא. 
8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל. 
9. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.

משלוחים בארץ
דמי המשלוח פירושה טיפול בהזמנה ,בתשלום ,ביטוח ומשלוח.
המשלוחים מתבצעים בין 1-21 ימי עבודה  מיום ההזמנה, תלוי בזמינות המוצר במחסנים.
עלות המשלוח תופיע בזמן ההזמנה.
משלוח מעל 15 ק"ג יהיה במחיר גבוה יותר. גם אם ציין המשתמש משלוח במחיר רגיל, רשאית החברה להגדיל את התשלום באופן חד-צדדי במידה והמשלוח חרג ממשקל זה.
אנו מבצעים משלוחים לכל רחבי הארץ.
‏המשלוח מתבצע באמצעות חברת FEDEX בלבד.
המחירים נקבעים לפי עלויות המשלוח של חברת FEDEX. במידה וחל שינוי במחירים שנקבעו על ידי חברת השליחויות, רשאית חברת ג.ב. מערכות לשנות את מחירי המשלוחים לפי שיקול דעתה.
מחירי המשלוחים נקבעים לפי היעדים שנקבעו על ידי חברת FEDEX.  המחירים אינם כוללים עלויות משלוח ליעדים אשר אינם מכוסים על ידי המחיר הרגיל חברת FEDEX(כגון איזור חבל עזה, יהודה ושומרון, רמת הגולן ועוד). עלויות המשלוח לאיזורים אלו יחושבו באופן מיוחד.
שעת האספקה תתואם במידת האפשר עם הלקוח ביום ההזמנה באמצעות הטלפון.‏
חברת ג.ב. מערכות רשאית לגבות תשלום נוסף מלקוח אשר תואמה שעת אספקה איתו ולא נמצא במועד שנקבע כדי לקבלה. במקרה זה הלקוח יתאם מועד נוסף להגעה (בתשלום נוסף) או יאסוף את המשלוח באופן עצמאי ממרכז חברת השליחויות כפי שייקבע על ידי החברה.
 
Developed & Supported by Makar Studio